Jewels of 2011

Name Board (100) GujCET (40)
Jain Noopur
99 40
Kanuga Shams 99 38.75
Desai Kunal 99 38.75
Jewels of 2012

Name Board (100) GujCET (40)
Patel Shreya 98 40.00
Shah Aishnee 97 38.75
Gandhi Kejal 96 33.25
Naik Aishwarya 93 31.25
Shah Maulik 92 40.00
Shah Moxal 91 35.00
Mundhra Rahul 90 36.25
Arora Natisha 90 35.25
Kapadia Akshat 90 33.00
Trivedi Aditi 90 32.75
Lalwani Divya 90 32.75
Semester-1(2012)

Student Name Marks
Anmol Patel 100
Drishti Desai 100
Maulik Chovaita 097
Aniket Jaimalani 096
Suparshva Mehta 095
Jahanvi Kapadia 094
Shreya Agarwal 094
Ansh Purohit 093
Ashutosh Rashinkar 093
Harsh Bhalala 093
Shubhi Goyal 093
Khyati Jariwala 092
Parikshit Shukla 092
Pranay Bhatt 092
Ananya Sheth 091
Deep Mehta 090
Harsh Shah 090
Saurav Patel 090

Semester-2 (2012)

Student Name Marks
Saurabh Doodhwala 097
Yusuf Rajpurwala 097
Shruti Tailor 096
Kajal Gupta 096
Darshvi Patel 096
Meet Patel 093
Uday Angham 093
Zaidali Khoja 091
Semester-3 (2012)

Student Name Marks
Saurabh Doodhwala 096
Kajal Gupta 094
Meet Patel 090
Jewels of 2013

Semester-2(2013)

Student Name Marks
Anmol Patel 099
Jahanvi Kapadia 098
Drishti Desai 096
Aniket Jaimalani 094
Maulik Chovatai 094
Shubhi Goyal 093
Ashutosh Rashinkar 092
Aditya Yagnik 091
Jay PAtel 091
Khyati Jariwala 091
Shreya Agarawal 091
Dhruv Dhamelia 090
Semester-4(2013)

Student Name Marks
Saurabh Doodhwala 096
Shruti Tailor 096
Darshvi Patel 095
Prutha Contractor 094
Bhavya Mehta 092
Arjun Chhabra 090
Dharmin Shah 090
Fenil Khatiwala 090
Meet Patel 090
Semester-1(2013)

Student Name Marks
Aditya Patel 098
Vivek Lapsiwala 097
Dhruvin Zaveri 096
Rashi Desai 095
Kevin Gabani 094
Dhrumi Sutariya 093
Freya Desai 093
Megh Shah 093
Dimple Khatri 090
Semester-3(2013)

Student Name Marks
Drishti Desai 100
Harsh Bhalala 099
Khyati Jariwala 099
Shubhi Goyal 099
Anmol Patel 098
Divyajyoti Modi 098
Jahanvi Kapadia 098
Shreya Agrawal 098
Pranay Bhatt 097
Aniket Jaimalani 096
Ansh Purohit 096
Fenil Shah 096
Maulik Chovaita 096
Saurav Patel 096
Aditya Yagnik 095
Ashutosh Rashinkar 095
Katha Contractor 095
Akash Upadhyay 094
Anisha Rajvanshi 094
Harshini Kapadia 094
Nidhi Diyora 094
Piyush Babaria 094
Viraj Kachchhi 094
Anjali Pancholi 092
Namrata Dadawala 092
Ronil Jobanputra 092
Venus Shah 092
Akash Ramani 091
Akshay Shah 091
Harsh Mahendrakar 091
Harsh Shah 091
Parth V. Patel 091
Prachi Jain 091
Charmi Vakil 090
Dhruv Dhamelia 090
Hardik Kapadia 090
Kunal Sharma 090
Neel Kella 090
Nisha Rathod 090
Yash Mehta 090

Jewels of 2014
Semester-4
Student Name Marks
Shubhi Goyal 097
Shreya Agrawal 096
Anmol Patel 094
Drishti Desai 094
Ansh Purohit 093
Jahanvi Kapadia 093
Maulik Chovatiya 093
Harsh Bhalala 092